Producten

R-appIT updates are coming soon!

Sinds jaar en dag gebeurt het verpakken van medisch instrumentarium (welke gebruikt worden op o.a. de OK) door speciaal opgeleid personeel op de CSA en/of een geoutsourcete leverancier van een ziekenhuis. 


Het inpakken vereist een aantal opvolgende handelingen waarbij het essentieel is dat een vooraf bepaald vouwpatroon volgens een protocol uitgevoerd wordt. Het handmatig invouwen van samengestelde instrumentennetten in verpakkingsmateriaal zorgt voor een nauwelijks reproduceerbaar proces.


R-appIT is een oplossing voor:

  • Reproduceerbaar verpakken van medisch instrumentarium in instrumentennetten.
  • Validatie van het tortuous path (slingeringen).
  • ARBO-technisch verantwoord werken.
  • De vergrijzing.
  • Ziekteverzuim door toedoen van chronische aandoeningen.
  • Het verkleinen van de milieu footprint.
  • Digitale registratie van non conformities
  • Data opslag compleetheid van instrumentennetten.
  • Traceability binnen EPD.