R-APPIT verpakkingsrobot

Veel chirurgische instrumenten, welke nodig zijn tijdens een operatie, worden aangeboden in instrumentennetten. Van kleine basissets tot groot Da Vinci instrumentarium. Iedere operatie vereist andere apparatuur en heeft eigen type instrumentennetten. De Centrale Sterilisatie Afdeling (CSA) zorgt ervoor dat na iedere operatie het instrumentarium wordt gereinigd, gedesinfecteerd, gecontroleerd, inpakt en gesteriliseerd. Het instrumentarium is na het doorlopen van dit proces klaar voor de volgende patiënt tijdens een nieuwe operatie.


Reproduceerbaar

R-SOLUTION Medical bedacht “de R-APPIT”, een verpakkingsrobot. De R-APPIT verpakkingsrobot verpakt niet alleen de instrumenten-netten volgens de juiste inpakmethodiek, de R-APPIT verzorgt ook een stuk logistiek, tapet de verpakte instrumentennetten en voorziet deze van het juiste etiket.


R-APPIT, de oplossing voor:

- reproduceerbaar verpakken van medisch instrumentarium in instrumentennetten

- validatie van het tourtuous path (slingeringen)

- ARBO technisch verantwoord werken

- de vergrijzing

- ziekteverzuim door toedoen van chronische klachten

- lean logistiek

- verkleinen van de milieu footprint

- digitale registratie van non conformities

- data opslag van compleetheid sets

- traceablility binnen EPD